JoystickCursorTool Manual Dansk

Introduktion

JoystickCursorTool er et lille hjælpeprogram til simulering af tastaturets taster via et joystik. Det kan bruges til tastatur-fri navigation i browsere og filmanagere, spille spil uden indbygget joystik-support ved hjælp af joystik-porten, uden at det er nødvendigt at bruge en joystik-driver såvel som i andre situationer, hvor kun en lille del af tastaturet bruges.

Forudsætninger

  1. Windows95/NT/2000/XP eller nyere
  2. Et joystik understøttet af windows
  3. Op til 4 akser, 16 knapper og "point-of-view" er understøttet

Programmet understøtter alle programmer ved hjælp af standard windows funktioner for tastatur input. Det virker ikke altid med programmer som modtager tastatur-data på et lavere niveau som f.eks. DirectInput baseret software eller Win9x DOS box.

Brug

Efter start af programmet dukker en lille ikon op i værktøjslinien ved siden af uret:

normal joycur ikonEnten det normale joystik-ikon, som indikerer at programmet er aktivt
inaktive joycur ikoneller et krydset joystik-ikon som indikerer at programmet er inaktivt

Programmet skifter automatisk til inaktiv hvis joystik'et ikke er tilsluttet eller slået fra. Et venstre-klik på ikonet vil åbne Setup-dialogboksen, et dobbelt klik vil lukke den.

Konfiguration

En standardindstilling er inkluderet, men du kan også definere din egen. Dette muliggør brug af de resterende knapper såvel som de andre akser. Efter et højreklik er følgende muligheder tilgængelige:

setup dialog

Tildele taster til joystikket

Tildeling af tatsterne er lige ud ad landevejen, men alligevel lidt uvant:

  1. Klik på Associated Key feltet, som du ønsker at ændre. Det skifter så til -- Choose key --
  2. Bevæg joystikket eller tryk på joystik knappen(erne) du vil bruge. Den associerede række viser den nuværende status for joystikket.
  3. Når du har fundet en brugbar indstilling, så tryk på den tast, som du ønsker at tilegne til joystikket.

Gentag oventstående for hver indstilling/tildeling du ønsker at ændre.

Tips og tricks

Understøttelse af flere joystik

Joystik Cursor Tool understøtter flere indstillinger for varierende formål

(c) deinmeister.de 2005